Sekčné garážové brány

Rezidenčné garážové brány

Rezidenčné
garážové brány

Pre výrobu garážových brán je dodávaný materiál od renomovaný nemeckých výrobcov. Pre výrobu
segmentovej brány sú použite panely od Švajčiarskeho výrobcu Tescedo
Pohon našich
rezidenčných brán dodáva firma Lift Master NemeckoDodávateľom
základného materiálu je firma FlexiForce Belgicko  V tomto segmente ponúkame nasledovné typy brán:

EnterHome
 
Basic

EnterHome Standard

EnterHome Premium

Industriálne
brány
Na trhu industriálnych – priemyselných brán sa
chce naša spoločnosť zamerať prevažne na výrobu dodávku a montáž pre
stredne veľké spoločnosti, kde ponúkame osobný prístup s ohľadom na potreby
zákazníka. Prioritou sú pre nás malé a stredne veľké dielne, servisy a sklady, kde vieme ponúknuť vhodné riešenia s ohľadom na priestorové usporiadanie,
presvetlenie, prechodové dvere, vetranie, rýchlosť a frekvenciu otvárania, riešenie pre
podkrovia, zvýšený zdvih atď…V tomto
segmente sú brány EH – Industrial 

Industriálne brány

Potrebujete poradiť ?