EnterHome Industriál 2

EnterHome Industriál

Systém torzných pružín EnterHome Industriál
 :
EH Industriál je systém zdvihu sekčných garážových brán za pomoci torzných pružín pre dvere do 8 500 x 7 000 mm (700 kg) s torznými pružinami vpredu, alebo pružinami v zadnej časti Pre hrúbku panelu 40 mm a 60 mm. Ďalej sa brány EH industrial štandardne vyznačujú vyšsím počtom otváracích cyklov. EH industriál dodávame v štyroch základných prevedeniach

1, Štandardný zdvih – kde vodorovná koľaj zviera s bránou pravý uhol vo výške stavebného otvoru

2, Zvýšený zdvih – kde je vodorovná koľaj vedená v max. možnej, alebo požadovanej výške nad stavebným otvorom a zviera pravý uhol s bránou

3, Vertikálny zdvih – kde sa  brána  otvára len v zvislom ( vertikálnom) smere.

4, VH zdvih – kde koľaj môže zvierať s bránou  uhol v rozsahu  5 – 45°   buď vo výške stavebného otvoru, alebo vo výške  požadovanej oproti stavebnému otvoru s ohľadom na uhol a dĺžku koľaje.

Potrebujete poradiť ?